کارگاه های آموزشی

تعداد بازدید:۵۱۰

برنامه کارگاه های کتابخانه مرکز آموزشی درمانی فاطمی اردبیل در سال 1398

 

ردیف  ایام هفته  تاریخ  عنوان کارگاه  مدرس مخاطبان     
1 پنجشنبه                   1398/03/23 ثبت پایان نامه و طرح تحقیقاتی     دکتر سهیلا مولایی رزیدنت جراحی  شرکت کنندگان فایل آموزشی
2 پنجشنبه  1398/04/20 کلینکال کی  خانم گلمغانی  دانشجویان جراحی  شرکت کنندگان  فایل آموزشی

 

آخرین ویرایش۰۸ مهر ۱۳۹۸